تماس

لطفا در صورت تمایل به ما ایمیل با نظرات خود را، آدرس ما است ku.spci@ofni

درباره مرکز مطالعات سیاسی ایران

این مرکز ، با هدف یاری رساندن به منافع و مصالح ملی مردم و کشور ایران، از راه بررسی، شناخت عمیق اوضاع و احوال سیاسی، اجتماعی و اقتصادی کشور، و تجزیه و تحلیل بیطرفانه آن، و ارائه نظرات و برنامه هایی برای حل مسایل داخلی و منطقه ای، و گسترش روابط سالم، دوستانه، و سودمنددوطرفه با کشورهای منطقه و مطرح جهان، در سال 2017 میلادی تشکیل شده است.

شرایط پیجیده کنونی منطقه و جهان، و نفش تاثیر گذار ایران، به ویژه پس از توافق هسته ای، کشور ما را وارد دورانی کرده است که شرایط آن با شرایط دهه های گذشته بسیار متفاوت است.

این دوران، سه ویژگی برجسته دارد:
• ۱. قدرت گرفتن تکنوکراتها در ایران و اصرار آنها بر ارتباط سازنده‌ی بین‌المللی و صلح در منطقه
• ۲. قدرت گرفتن طبقه متوسط تحصیلکرده در ایران و مطالبات آنها
• ۳. قدرت گرفتن شبکه‌های اجتماعی و ارتباطات اینترنتی در جهان

در چنین دورانیکه جهان شاهد تحولات عطیم و چشمگیر، هم در صحنه سیاسی ایران، و هم در عرصه بین المللی است اکتفا به یافته های سنتی و روش های قدیمی، ساده نگری در شناخت وضعیت کشور، و کم توجهی به تغییرات سریع اجتماعی و سیاسی آن، می تواند حتی تحلیلگران با تجربه را نیز دچار خطاهای محاسباتی کند و ایران، منطقه و جهان را از فرصت کم مانندی که برای پیشرفت و بهبودمسالمت آمیز شرایط در داخل کشور، و برقراری روابط سازنده ، دوستانه و پایدار با جهان خارج پیش آمده است محروم سازد

اگر چه در ایران چند مرکز مهم مطالعاتی ، کار جمع آوری داده ها و تجزیه و تحلیل مسایل را برعهده دارند، امابه علت وابستگی (مستقیم یا غیرمستقیم) به نهادهای دولتی، محدودیت های قابل درکی دارندو شاید نتوانند از چارچوب مشخصی پای به بیرون بگذارند. «مرکز ایرانی مطالعات سیاسی» در نظر دارد با رویکردی مستقل و واقع بینانه این کمبود را با استفاده از امکانات موجود، به ویژه دانش و تخصص کارشناسان وصاحبنظران داخل و خارج در کشور، جبران کند.

همکاری با، و استفاده ازدیگر مراکز مطالعاتی همسو، و ایجاد یک بانک اطلاعات واقعی از اوضاع داخل و منطقه از جمله برنامه های این مرکز است.

از دیگر برنامه ها، ارائه گزارش های روزانه، هفتگی و ماهانه و برگزاری کنفرانس های تخصصی ، و سمینارهای مجازی، با حضور و شرکت کارشناسان برجسته و شناخته شده درحوزه های کلیدی است.

محتوای کامل این برنامه ها به تدریج و به صورت مکتوب، صوتی و تصویری، در سایت «مرکز» قابل دسترسی خواهد بود، و به ابهام ها و پرسش های مطرح شده پاسخ داده خواهد شد.
یافته‌های این مرکز می‌تواند، بصورت مکتوب یا از طریق شبکه ‌های رادیوـ تلویزیونی، پشتوانه یک رسانه‌ی فراگیر سیاسی ـ اجتماعی ـ فرهنگی و اقتصادی قرار بگیرد.