فیلم ها و وبینارهای ویژه

وبینار پنجم مرکز:ادامه بحث پیرامون تحولات اجتناب ناپذیر:«راه سوم» و مقوله «آشتی ملی
پاریس ـ فروردین ماه ۹۸

A 'Third Way' and 'National Reconciliation' (Farsi)
وبینار پنجم مرکز:ادامه بحث پیرامون تحولات اجتناب ناپذیر:«راه سوم» و مقوله «آشتی ملی
دکتر مهرداد خوانساری ـ فروردین ماه ۹۸

A 'Third Way' and 'National Reconciliation' (Farsi)
وبینار پنجم مرکز:ادامه بحث پیرامون تحولات اجتناب ناپذیر:«راه سوم» و مقوله «آشتی ملی
‌محمد جواد اکبرین ـ فروردین ماه ۹۸

A 'Third Way' and 'National Reconciliation' (Farsi)
وبینار پنجم مرکز:ادامه بحث پیرامون تحولات اجتناب ناپذیر:«راه سوم» و مقوله «آشتی ملی
‌دکتر فرهنگ جهانپور ـ فروردین ماه ۹۸

چهارمین وبینار مرگز ایرانی مطالعات سیاسی تحت عنوان
«راهکارهای تامین منافع ملی در تغییر تحول ایران»
پاریس،‌مهرماه ۱۳۹۷

Transitioning Without Theory (Farsi)
تغییر بی تئوری/محمد جواد اکبرین
چهارمین وبینار: «راهکارهای تامین منافع ملی پر تغییر و تحول ایران»

National Interest In An ‘Anomic’ Society (Farsi)
منافع ملی در جامعه «آنومیک»/ مهدی مهدوی آزاد
چهارمین وبینار: «راهکارهای تامین منافع ملی پر تغییر و تحول ایران»

National Reconciliation In Concert With A Common Definition Of National Interest (Farsi)
آشتی ملی در تعریف مشترک منافع ملی / مهرداد خوانساری
دومین وبینار ایران و اولویّت منافع ملی

سومین وبینار مرکز ایرانی مطالعات سیاسی تحت عنوان «ایران و اولویت منافع ملی» با شرکت مهدی
مهدوی آزاد، روزنامه نگار و تحلیل گر مسائل سیاسی و اجتماعی ایران

Third ICPS Webinar entitled Highlighting The Role Of National Interest In Iran
Analysis by prominent Iranian journalist, Mehdi Mahdavi Azad

دومین وبینار مرگز ایرانی مطالعات سیاسی تحت عنوان «ایران و الویت منافع ملی»

Gasping For Continued Efforts To Promote National Dialogue (Farsi)
آخرین رمق‌های اصرار بر ضرورت گفتگو / محمد جواد اکبرین

Giving Full Recognition To A Situation of Crisis (Farsi)
مسئله‌شناسی و به رسمیت شناختن بحران / محمد جواد اکبرین

National Interest and Consolidation of Regional Gains (Farsi)
منافع ملی و تثبیت دستاوردهای منطقه‌ای / مهرداد خوانساری

The Mandela Experience: National Reconciliation Is Not The Same As Surrender (Farsi)
تجربه ماندلا؛ گفتگو نه تسلیم / مهرداد خوانساری

National Reconciliation: Another Way of Promoting The Struggle for Change (Farsi)
آشتی ملی؛ شکل دیگری از مبارزه/ مهرداد خوانساری

4 Options for Defining National Interest (Farsi)
چهار گزینه روی میز برای تعریف منافع ملی / رضا علیجانی

The Power of Civil Society (Farsi)
قدرتِ جامعه مدنی رضا / علیجانی

The Will of the Majority In Defining National Interest (Farsi)
اراده اکثریت در تعریف منافع ملی / رضا علیجانی

Freedom: A Preamble for Defining National Interest
آزادی؛ مقدمه تعریف منافع ملی / رضا علیجانی

Methodology For Arriving At A Consensus In Defining National Interest (Farsi)
منافع ملی و دفاع از روش تعاملی / رضا علیجانی

اولین وبینار مرگز ایرانی مطالعات سیاسی تحت عنوان «ایران و الویت منافع ملی»

Putting Experience to Work in addressing 'National Interest' (Farsi)
تجربه منافع ملی_ یاد گرفتن را باید بیاموزیم / محمد جواد اکبرین

National Reconciliation in the Service of National Interest (Farsi)
آشتی ملی برای تامین منافع ملی / محمد جواد اکبرین

The Need to Focus on 'National Interest' (Farsi)
لزوم تاکید بر منافع ملی / مهرداد خوانساری

Consus Building, National Reconciliation, New Political Realignment and Conditional Amnesty (Farsi)
توافق سازی، آشتی ملی، صف آرایی نو و عفو مشروط / مهرداد خوانساری

The Need to Readdress Priorities in Foreign Policy (Farsi)
لزوم تغییر اولویت ها در سیاست خارجی / مهرداد خوانساری

IRGC is Incapable of Providing a Solution to Iran's National Crisis (Farsi)
خیزش سپاه راه حل بحران ملی نیست / مهرداد خوانساری